Meandri

3D-graphics_Baby_joys_020203_29

Bestidno su izmilile godine sa prašnjavih listova kalendara. Ko čaj u pet naiskap ispijena mladost. U okrnjenom ogledalu kao meandri života brižljivo skrivene bore: na licu oslkana prohujala tuga i radost. Da li sam to ja? Ili se s krhotina na me ceri moja sjena? Da li u nečujnom vrisku izgubih sebe? Umorna lica, znam …

Pročitaj više »